Τηλέφωνο:  (+30) 2310304598

Οι ενεργειακές ετικέτες άλλαξαν! Μάθε να τις διαβάζεις.

Οι ενεργειακές ετικέτες άλλαξαν! Μάθε να τις διαβάζεις.

Από 1/3/2021 οι κλάσεις ενεργειακής απόδοσης στις ετικέτες έχουν αλλάξει, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Για ποιο λόγο έγινε αυτό και ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους με τις προηγούμενες ετικέτες;

Γιατί άλλαξαν οι ετικέτες;

· Μεγαλύτερη διαφάνεια για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
· Περισσότερη πληροφορία για τον καταναλωτή.
· Αυστηροποίηση των ενεργειακών κλάσεων.

Πού διαφέρουν από τις ετικέτες που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα;

Πλέον, για όλες τις ομάδες προϊόντων έχει δημιουργηθεί μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G, η οποία αντικαθιστά τη διαβάθμιση Α+++ έως D.

Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας αναγράφεται ένας κωδικός QR, τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να σκανάρει για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που αφορούν το εκάστοτε προϊόν.

Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων εμφανίζεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.

Στο κάτω τμήμα της ετικέτας περιέχονται εικονογράμματα τα οποία παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Μερικά εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά που υπάρχουν και στις προηγούμενες ετικέτες, κάποια άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ έχουν ενσωματωθεί και κάποια καινούρια.

Αυτό που πρέπει να προσέξει κυρίως ο καταναλωτής είναι να μην κάνει αντιστοίχιση των μέχρι προτείνων διαβαθμίσεων με τις νέες. Οι κλάσεις των προϊόντων υπολογίζονται πλέον εκ νέου, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.gastechnic.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτοτύπου ή αντιτύπων αυτού, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προσαρμογή του, η παρουσίαση δημοσίως ή ιδιωτικώς του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της GAS TECHNIC Ι.Κ.Ε., δικαιούχου της ιστοσελίδας www.gastechnic.gr.